среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot z Winylu na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправка комментария